Aile

Aile Görüşmeleri

Görüşmelere ailenin bağımlı üyesi gelmese bile aile ile görüşmeler başlatılıp, sürdürülebilir. Görüşmelere gelen her danışanın ailesiyle de görüşmeler ilgili klinik psikolog tarafından sürdürülür. Görüşmelerin içeriği gizlilik ilkesi çerçevesinde korunur. Aileler süreç içerisinde grup çalışmalarına katılabilirler. Ailenin ihtiyacı değerlendirilerek, ailenin bağımlılık dışı konularda ruhsal destek alabilmesi için görüşmeler planlanabilmektedir.

Kişi Dışı Görüşme

Bağımlı/Kullanıcı bireyin görüşmeye gelmek istemediği durumlarda danışma hattımızı arayan kişi danışan yakını ise; bağımlılık süreci, bağımlıya yaklaşım ve iyileşme süreci hakkında bilgilendirilir. Danışan yakını, YEDAM olan bir yerde ikamet ediyorsa; Kişi Dışı görüşme için doğrudan YEDAM'a yönlendirilir.

Bağımsız Kuşak Programı

Bağımsız Kuşak Programı (BAK), YEDAM'da bağımlılıkta iyileşme sürecinde devam eden bireylerin, 7-16 yaş arasında olan ve risk kapsamında değerlendirilen çocuklarına yönelik ikincil önleme kapsamında hazırlanmış bir destek programıdır.

BAK programı ile aileye kazandırılacak bilinç ve farkındalık sayesinde bağımlılığın olduğu ailelerdeki çocukların hem alkol-madde kullanımından uzak tutulması, hem de ruhsal anlamda sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hedeflenir.

  • BAK programına; bağımlı bireyin olduğu evlerde yetişen çocukların bağımlılığı olmayan ebeveynleri dahil edilir.
  • Program, tek oturumda tamamlanır. Tek bir oturum 45-50 dakikadan oluşur.
  • Programın içeriği, bağımlı ailelerindeki çocukları bekleyen tehlikeler ve bu tehlikelere yönelik yapılması gerekenlerden oluşur.
  • Ebeveyn veya yakınlar ile yapılan görüşmeler sonucunda evdeki çocuk veya çocuklar ile ilgili psikiyatrik bir bozukluk tespit edilirse gerekli yönlendirme yapılır.

Notlar

  • YEDAM hizmetlerini ayaktan sürdürmektedir.
  • Yatarak tedavi yapılmamaktadır.
  • Randevu sistemi ile çalışılmaktadır.
  • Gizlilik esasına bağlı çalışılmaktadır.
  • Hizmetlerimiz ücretsizdir.