Alandaki Uzmanlar İçin

ÜCRETSİZ RANDEVU İÇİN

Uzman Yazıları

Bağımlılık Tedavisinde Duygu Düzenlemenin Rolü

10 Haziran 2024

Yaşam olaylarının anlamlandırılmasına katkı sağlayan duygular, günlük hayatın önemli bir parçasıdır. Yemek yeme, yürüme, konuşma, saldırganlık, sorumluluk alma vb. davranışların başlatılması ve sürdürülmesi ile yakından ilişkilidir.

  Devamını oku    

Bağımlılık Tedavisinde Duygu Düzenlemenin Rolü
Bağımlılığa Müdahalede Mindfulness

13 Mayıs 2024

Bağımlılık, bireyin belirli bir maddeden aynı etkiyi alabilmek adına kullanım sıklığı ve miktarını artırması sonucu tolerans gelişiminin ortaya çıktığı kronik bir beyin hastalığıdır. Bununla birlikte bireyi psikolojik, sosyal, fiziksel olarak olumsuz etkilemesine rağmen kullanım sürdürülmektedir.

  Devamını oku    

Bağımlılığa Müdahalede Mindfulness
Reçeteli İlaçların Kötüye Kullanımı

5 Nisan 2024

Hekim tarafından reçete edilebilen bazı ilaçların (opioidler, MSS depresanları, stimülanlar, ketiapin, pragabalin, gabapentin, bupropion vb.) kötüye kullanımı veya tıbbi olmayan kullanımı; bu ilaçların öngörülenin dışında pozitif deneyim veya duyguları ortaya çıkarmak için reçetesiz bir şekilde kullanımı anlamına gelmektedir.

  Devamını oku    

Reçeteli İlaçların Kötüye Kullanımı
Bağımlılıkta Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Bağımlılıktaki Rol ve Görevleri

4 Mart 2024

Madde kullanım bozukluğu; beynin yapısında ve işleyişinde değişikliklere neden olan, bir maddenin tüm zararlı ve yıkıcı sonuçlarına rağmen kontrolsüz bir şekilde kullanılmasıyla gelişen sağlık sorunudur.

  Devamını oku    

Bağımlılıkta Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Bağımlılıktaki Rol ve Görevleri
Elektronik Sigara’nın Fizyolojik Ve Psikolojik Etkileri

1 Şubat 2024

Elektronik sigaralar, bir ısıtıcı vasıtasıyla, kartuşunda bulunan nikotini ve diğer maddeleri solunabilir bir buhar haline getiren, batarya ile çalışan cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Kartuşunda bulunan sıvı, çeşitli aromalar (mentol, çilek, çikolata vb.) içerir. Buna ek olarak elektronik sigaraların kartuşlarındaki nikotin miktarları da değişebilir.

  Devamını oku    

Elektronik Sigara’nın Fizyolojik Ve Psikolojik Etkileri
Travmatik Yaşantısı Olan Bağımlı Bireylere Yaklaşım

25 Aralık 2023

Travma, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilir

  Devamını oku    

Travmatik Yaşantısı Olan Bağımlı Bireylere Yaklaşım
İyileşme Danışmanlığı & Koçluğu Programı ve Bağımlılık

5 Aralık 2023

Alkol ve madde bağımlılığı, kişinin alkol veya madde kullanımına kontrolsüz bir şekilde sürdürmesi ve kullanıma bağlı olarak aile, iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemesidir.

  Devamını oku    

İyileşme Danışmanlığı & Koçluğu Programı ve Bağımlılık
Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Ortak Özellikleri

29 Kasım 2022

Günümüzde insanların ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok yapay madde bulunmaktadır.

  Devamını oku    

Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Ortak Özellikleri
Mülteci Ailelerin Karşılaştıkları Bir Risk Olarak "Bağımlılık"

4 Ağustos 2022

İnsanın hayatında kıymet verdiği değerlerden biri, yaşadığı mekân ve kişilerle kurmuş olduğu bağlardır.

  Devamını oku    

Mülteci Ailelerin Karşılaştıkları Bir Risk Olarak
Bağımlılık Tedavisinde Kendine Yardım Grupları

31 Ocak 2022

Kendine yardım grupları, tüm üyeler tarafından paylaşılan ortak bir sorun hakkında karşılıklı destekte bulunmayı amaçlar.

  Devamını oku    

Bağımlılık Tedavisinde Kendine Yardım Grupları
Bağımlılık Tedavisinde Boş Zamanı Değerlendirme Aktiviteleri Neden Önemlidir?

6 Temmuz 2021

Bağımlılık, biyopsikososyal müdahale gerektiren bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık tedavisinin bir parçası olan sosyal müdahale, bağımlı bireyin içinde bulunduğu sosyal çevrenin yeniden yapılandırılmasında ve tedavi sonrasında topluma uyum sağlama süreçlerini kapsamaktadır.

  Devamını oku    

Bağımlılık Tedavisinde Boş Zamanı Değerlendirme Aktiviteleri Neden Önemlidir?
Alkol Kullanımı ve Uyku Arasındaki İlişki

8 Haziran 2021

Alkol kullanımına bağlı uyku problemleri ve/veya alkolün ertesi günü etkisini yaşayan bireylerin bu durumlarla baş edebilmesi için alkol kullanımı ve bağımlılık hakkında psikoeğitim almaları oldukça önemlidir.

  Devamını oku    

Alkol Kullanımı ve Uyku Arasındaki İlişki
Bağımlılık ve Sosyal Hizmet

6 Nisan 2021

Bağımlılık, içerisinde biyolojik, psikolojik ve sosyal unsurları barındıran toplumsal bir sorundur. Bu sorunun çok boyutlu olması, çözüme yönelik atılan tekil adımların başarılı olmasını zorlaştırmaktadır.

  Devamını oku    

Bağımlılık ve Sosyal Hizmet
Problemli İnternet Kullanımından Siber Şiddete

25 Mart 2021

İnternetin sınırsız ve aşırı kullanılması, bireylerin hayatında çeşitli olumsuzluklara sebep olmaktadır.

  Devamını oku    

Problemli İnternet Kullanımından Siber Şiddete
LGBTİ Bireylerde Bağımlılık ve Karşılaşılan Toplumsal Sorunlar

28 Aralık 2020

LGBTİ bireylerin toplum tarafından dışlanması ve baskı altında olması başkalarına zarar vermesine, madde kullanım oranlarının artmasına ve saldırgan bir tavır sergilemelerine yol açabilmektedir.

  Devamını oku    

LGBTİ Bireylerde Bağımlılık ve Karşılaşılan Toplumsal Sorunlar
Alkol/Madde Bağımlılığı ve İntihar Davranışları

24 Kasım 2020

Genel popülasyonla karşılaştırıldığında, alkol kullanım bozukluğu olanların intihar girişiminin ölümle sonuçlanma olasılığı 10 kat daha fazlayken enjeksiyon yoluyla madde kullananlar için bu risk 14 kata ulaşmaktadır.

  Devamını oku    

Alkol/Madde Bağımlılığı ve İntihar Davranışları
Fentanil

2 Kasım 2020

Fentanil ilk olarak 1950' lerin sonunda Belçika'da bulunan Janssen Pharmaceutica tarafından sentezlenmiştir. Anestezi sırasında ve postoperatif ağrı tedavisinde ağrı kesici olarak kullanılan fentanil, uyuşturucu madde sıralamasına göre 3. derecede yer alan bir analjeziktir.

  Devamını oku    

Fentanil
Captagon Maddesinin Bilinmeyen Yüzü

17 Ağustos 2020

Piyasada; kamyoncu ilacı, gece kuşu, yolcu hapı, iştah kesici vb. olarak anılan Captagon fenetylline olan bir amfetamin türevidir.

  Devamını oku    

Captagon Maddesinin Bilinmeyen Yüzü
Bağlanma ve Bağımlılık

18 Haziran 2020

John Bowlby, geliştirdiği bağlanma kuramında, başta ebeveynler/bakımverenler olmak üzere diğerleriyle kurulan derin duygusal bağın hayatta kalmak için işlevsel olduğunu ve yaşam boyu etkisi olduğunu açıklamıştır.

  Devamını oku    

Bağlanma ve Bağımlılık
Alkol Bağımlılığı Genetik midir?

6 Nisan 2020

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri alkolizm. İstatistikler, dünyada 76 milyon alkol bağımlısının bulunduğunu ve her 25 kişiden birinin ölüm nedeninin fazla alkol tüketiminden kaynaklandığını gösteriyor.

  Devamını oku    

Alkol Bağımlılığı Genetik midir?
Modern Sorun: Sosyal Medya Bağımlılığı

7 Ocak 2020

İnternet bağımlılığı kavramı alan yazına ilk kez, Dr. Ivan Goldberg’in göndermiş olduğu şaka amaçlı bir mail ile ortaya çıkmıştır. Daha sonraları farklı araştırmacılar bu kavramları; internet bağımlılığı, patolojik internet kullanımı, problemli internet kullanımı), yoğun internet kullanımı, internet istismarı ve düzensiz internet kullanımı (Gonzalez, 2002; Kiralla, 2005) şeklinde ifade etmişlerdir.

  Devamını oku    

Modern Sorun: Sosyal Medya Bağımlılığı
Kumarın Yeni Türü: Çevrimiçi Kumar

7 Ocak 2020

Çevrimiçi kumar oynama popülaritesi gün geçtikçe belirgin bir şekilde artmaktadır. Teknolojik gelişmeler kumar oynanan platformların değişmesiyle birlikte kumarı çevrimiçi bir aktivite haline getirmiştir.

  Devamını oku    

Kumarın Yeni Türü: Çevrimiçi Kumar
Alkol ve Madde Bağımlılığında Yeme Bozuklukları

2 Aralık 2019

Yeme bozuklukları olan hastalarda alkol ve madde bağımlılığı oldukça yaygın bir şekilde görülmektedir. Pisetsky ve arkadaşları tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen araştırma çalışmasında, anoreksiya nervoza bozukluğu olan hastaların %12-18’de, bulimiya nervoza bozukluğu olan hastaların da %30 ile %70’de alkol ve madde kullanım bozukluğunun olduğu görülmektedir.

  Devamını oku    

Alkol ve Madde Bağımlılığında Yeme Bozuklukları
Bağımlılıkta Dopaminin Rolü

17 Ekim 2019

Bağımlılık, bir insanın madde kullanımına dahil olduğu veya ödüllendirici etkilerin zararlı sonuçlara rağmen davranışı tekrar tekrar takip etmek için zorlayıcı bir teşvik sağladığı bir davranışta bulunmasıdır.

  Devamını oku    

Bağımlılıkta Dopaminin Rolü
Bağımlılıkta Bir Risk: Bulaşıcı Hastalıklar

26 Eylül 2019

Dünyada oldukça yaygın olan madde kullanımının çeşitli komplikasyonlara sebep olduğu bilinmektedir. Bulaşıcı hastalıklar bu komplikasyonların başında gelmektedir.

  Devamını oku    

Bağımlılıkta Bir Risk: Bulaşıcı Hastalıklar
Bağımlı Bireyler İçin Otonominin Önemi

23 Ağustos 2019

Otonomi: kişilerin neden-sonuç ilişkisi kurma; ahlaki sorumluluk alma; kendinin farkında olarak eylemde bulunma gibi bazı mekanizmaları sağlıklı kullanabilmeleri için gereklidir.

  Devamını oku    

Bağımlı Bireyler İçin Otonominin Önemi
Bağımlılık ve Craving (Aşerme)

18 Temmuz 2019

Bağımlılık, genetik, organik, psikolojik ve çevresel birçok bileşeni içeren çok etmenli etiyolojiye sahip kronik bir hastalık olarak tanımlanabilir. Bu bileşenler arasında craving, bağımlılığın sürdürülmesinde ve relaps gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

  Devamını oku    

Bağımlılık ve Craving (Aşerme)
Madde Bağımlılığı ve Stresle Başa Çıkma Yolları

17 Haziran 2019

Stres, kişinin ruhsal veya bedensel bütünlüğüne yönelik bir tehdit hissettiğinde ortaya çıkan biyolojik, psikolojik ve davranışsal tepkilerin bütünüdür. Stresli durumlara ya da yaşam olaylarına maruz kalan kişi, bu durumun ortaya çıkardığı olumsuz duygulanımdan kaçınmak için çeşitli başa çıkma stratejilerine başvurmaktadır.

  Devamını oku    

Madde Bağımlılığı ve Stresle Başa Çıkma Yolları
Biyolojik-psikolojik-sosyal-kültürel bir hastalık: Bağımlılık

10 Nisan 2019

Bağımlılığın tanımından kısaca söz edecek olursak; bireyin, fiziksel ve ruhsal olarak pek çok zarar görmesine rağmen bağımlısı olduğu maddeyi kullanmaya ya da bağımlısı olduğu davranışı yapmaya devam etmesi durumudur.

  Devamını oku    

Biyolojik-psikolojik-sosyal-kültürel bir hastalık: Bağımlılık
Stigma ve Bağımlılık

7 Aralık 2018

Stigma kavramının kökeni Yunanca olup suç işleyen bireylerin bedenlerinde var olan iz, damga, işaret ve kara leke anlamlarını taşımaktadır. Stigmatizasyon ise bireye ya da gruba yapılan damgalamadır, birey ve grup hakkındaki klişeleri, ön yargıları ve bireye, gruba yönelik ayrımcılığı içerir.

  Devamını oku    

Stigma ve Bağımlılık
EMDR ve Bağımlılık

2 Kasım 2018

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından tesadüfen bulundu.

  Devamını oku    

EMDR ve Bağımlılık
Hamilelikte Madde Kullanımının Zararları

21 Eylül 2018

Son dönemde bağımlı olarak dünyaya gelen bebekle ilgili çıkan bir haber, bağımlılıkta madde kullanımının risklerine tekrar dikkat çekmiştir. Haberin içeriği şu şekildedir; eroin kullanan anne ve babadan doğan bebek, yoksunluk belirtileriyle dünyaya gelmiştir.

  Devamını oku    

Hamilelikte Madde Kullanımının Zararları
Madde Bağımlılığında Damgalanmanın ve Sosyal Dışlanmanın Sosyal Hizmet Boyutu

11 Ağustos 2018

Madde ve alkol bağımlılığı olan bireylere yönelik toplumda bir öteki algısı ya da insanları gruplaşmaya itme refleksi her zaman söz konusu olabilmektedir. Bağımlılık tedavisinde sosyal hizmet uzmanları da tedavi sonrası izleme ve takip aşamasında aktif çalışma yapan meslek elemanıdır.

  Devamını oku    

Madde Bağımlılığında Damgalanmanın ve Sosyal Dışlanmanın Sosyal Hizmet Boyutu
Kumar ve Şans

17 Temmuz 2018

Kumar oynama davranışı dünya üzerinde neredeyse bütün kültürler de görülen bir davranıştır. Yetişkinlerin % 3 ila 5.3 ü kumar oynama davranışı yüzünden hayatlarında problemler yaşamaktalar. Kumar oynama davranışı üzerinde pek çok faktör etki etmekle beraber azı kişilik özelliklerinin kumar oynama davranışı üzerinde önemli etkisi vardır. Bunlar arasında; heyecan arama, dürtüsellik, antisosyal kişilik özellikleri çok karşılaşılan örüntülerdir.

  Devamını oku    

Kumar ve Şans
Bağımlılıkta kontrol odağının yeri ve önemi

2 Mayıs 2018

Bağımlı bireyler bağımlı olmayan bireylere oranla daha fazla psikopatoloji geliştirir ve bağımlılıkları eş tanılarla ilerler. Bu durum yıllardır süregelen araştırmaların ve klinik örneklem de karşılaşılan bağımlı profilinin bize sunmuş olduğu bir gerçektir.

  Devamını oku    

Bağımlılıkta kontrol odağının yeri ve önemi
Bağımlılık ve nükleus akkumbens

12 Mart 2018

Nükleus akkumbens, korpus striatumun sınırında bulunur. Beyinde iki yarım kürede de bulunmaktadır. Bu çekirdeğin yapısında birçok dopamin reseptörü vardır ve bu reseptörler farklı kognitif süreçlerin işleyişinde rol alır.

  Devamını oku    

Bağımlılık ve nükleus akkumbens
Flakka (Alpha-PVP (alpha-pyrrolidinovalerophenone))

11 Aralık 2017

Flakka maddesi, kişinin sempatik aktivasyonunu aşırı derecede arttırdığı için kişinin ajite deliryum durumunu tetiklemekte ve kişi bu maddeyi kullandığı zaman birçok mental,psikolojik ve klinik belirtiler görülebilmektedir.

  Devamını oku    

Flakka (Alpha-PVP (alpha-pyrrolidinovalerophenone))
Bağımlılığın bir diğer türü: Egzersiz bağımlılığı

11 Aralık 2017

Egzersiz davranışının genel kabulde sağlıklı bir davranış olarak kabul edilmesi, egzersiz bağımlılığının fark edilmesini bir nevi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, diğer herhangi bir bağımlılık türüne nazaran (örneğin alkol, madde) fark edilmesi daha güç hal almaktadır.

  Devamını oku    

Bağımlılığın bir diğer türü: Egzersiz bağımlılığı
Bağımlılık tedavisinde pekiştireç sistemi nedir?

11 Aralık 2017

Pekiştireç Sistemi, İngilizce literatürde “Contingency Management” olarak geçmektedir. Bir davranış ve sonucu arasında koşula bağlı oluşan ilişki ve bu sürecin yönetimi, anlamına gelmektedir.

  Devamını oku    

Bağımlılık tedavisinde pekiştireç sistemi nedir?