YEDAM Modeli (Psikososyal Danışmanlık Modeli)

BİZ KİMİZ?

Bağımlılık yapan maddelerden arınma birkaç hafta içinde gerçekleşebilir. Ancak arınma süreci psiko-sosyal destekle devam ettirilmezse bağımlılığın tekrar nüks etme riski vardır. YEDAM, uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından bağımlı bireylere hem arınma hem de maddeyi bırakma sürecinde psikolojik ve sosyal destek veren bir merkezdir.

Türkiye'ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturma amacıyla yola çıkan YEDAM'ın arka planında güçlü bir bilim kurulu yer almaktadır. Model kurgulanmadan önce Türkiye'deki ve dünyadaki önemli modeller incelenmiş ve Türkiye'de bağımlılık alanında önde gelen isimlerden danışmanlık alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonunda YEDAM Üsküdar Şubesi açılarak Türkiye'ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturmak amacıyla Yeşilay'ın ilk rehabilitasyon adımı atılmıştır.

YEDAM'da bağımlılık alanındaki tam donanımlı bir ekip görev yapmaktadır. Yaşam boyu eğitim ve gelişim felsefesiyle çalışan ekip alanın önde gelen isimleriyle haftalık bilim toplantıları ve vaka tartışmalarında bir araya gelmektedir. Her hafta bağımlılık alanında spesifik bir konunun ele alındığı Çarşamba Seminerleri'nde YEDAM ekibi üyeleri tarafından hizmet içi dönüşümlü seminerler düzenlenmektedir. YEDAM Modeli'nin kurgulanmasında önemli rol oynayan Yeşilay Bilim Kurulu üyelerinden ekibin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla belli zamanlarda özel eğitimler alınmaktadır.

YEDAM Modeli kapsayıcı ve bütünseldir. Hümanistik ve danışan odaklı bir yaklaşıma sahiptir. YEDAM Modeli'nde bireysel görüşmeler Bilişsel-Davranışçı Terapi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri ve Farkındalık Odaklı Terapiler esas alınarak yapılandırılmıştır.  Ailelere, yetişkinlere ve ergenlere özel düzenlenen Grup Terapiler SAMBA referans alınarak uygulanır.

Tedavi modeli 

YEDAM'da uygulanan model, üç farklı değerler dizisini temel alır. Bunlar:

  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
  • Motivasyonel Görüşme Tekniği
  • Farkındalık Terapisi (Mindfulness)