Madde Kullanımını Değerlendirme Ölçeği

Aşağıdaki sorulara cevap vererek kendinizi test edebilirsiniz.

Son bir yıl içinde ne sıklıkta [madde] kullandınız?


[Maddeyi] kestiğinizde veya azalttığınızda bazı sorunlar ortaya çıktı mı? (örneğin uykusuzluk, terleme, sinirlilik, huzursuzluk, titreme vb)


[Madde] kullandığınız için hayatınızdaki başka etkinliklerden vazgeçtiğiniz oldu mu? (örneğin aile ziyaretleri, hobiler, sosyal ilişkiler vb)


[Madde] kullanmak beden veya ruh sağlığınızı olumsuz yönde etkiledi mi?


[Madde] kullanmanız, az sonra sayacağım yaşam alanlarından birisi üstünde olumsuz etkileri oldu mu? Aile ilişkilerinizde? Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde? Eğitim hayatınızda? İş hayatınızda?


Gündüz saatlerinde de [madde] kullandığınız oldu mu?


Hayatınız boyunca hiç damar yoluyla bir madde kullandığınız oldu mu?


SONUÇLARI GÖRÜNTÜLE